Διευκρίνιση σχετικά με άρθρο στο έντυπο "Προφήτη της Νέας Σμύρνης'' Τεύχος Φεβρουαρίου 2017

Εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας,

Στο έντυπό μας «Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης» Τεύχος Φεβρουαρίου 2017, στο άρθρο με τίτλο «Καλώς ήρθες Βαγγέλη στην ΝΔ (;) με τον Πολιτισμό σου», γίνεται εκτενής αναφορά στην σελίδα 3 σε δύο απ' ευθείας αναθέσεις από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης για προμήθεια καρεκλών για τις Ιωνικές Γιορτές και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη με αντίστοιχους αριθμούς Διαύγειας ΑΔΑ 6ΥΘ4ΟΕΜΩ-ΨΣΗ και 606ΞΟΕΜΩ-ΗΒ1.

Η πρώτη αφορά απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας 250 πλαστικών καρεκλών έναντι συνολικού ποσού 2997,70 ευρώ και η δεύτερη απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας αγνώστου αριθμού καρεκλών έναντι του συνολικού ποσού των 3499,78 ευρώ με τις απ' ευθείας αναθέσεις να αφορούν τον ίδιο προμηθευτή.

Είναι φυσικά αντιληπτό πως ο τρόπος ανάρτησης στη «Διαύγεια» των συγκεκριμένων αποφάσεων με την περιγραφή «προμήθεια» μπορεί πολύ εύκολα να καθοδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα αν και κατά πόσο η απόφαση αφορά «Πώληση» ή «Ενοικίαση».

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σύνδεσμοι των δύο απ' ευθείας αναθέσεων προς επιβεβαίωση.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%984%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%A8%CE%A3%CE%97?inline=true και https://diavgeia.gov.gr/doc/606%CE%9E%CE%9F%CE%95%CE%9C%CE%A9-%CE%97%CE%921?inline=true

Είναι αδιανόητο να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταλάβει, πόσο μάλλον να ενημερωθεί επακριβώς από την περιγραφή μιας απόφασης ανάθεσης και μάλιστα απ' ευθείας, αν πρόκειται για απόφαση ενοικίασης ή πώλησης και αυτό διότι η λέξη «προμήθεια» που χρησιμοποιείται ουδόλως εξηγεί τι ακριβώς έχει τιμολογηθεί με αποτέλεσμα η όποια ανάγνωση της δημόσιας ανάρτησης στη «Διαύγεια» να μπορεί να οδηγήσει πιθανόν σε λανθασμένα συμπεράσματα και ερμηνείες.

Επιφυλλασόμαστε και εμείς ως ΕΣΗΤΛΣΥΜ με τη σειρά μας διότι μεταφράσαμε στο συγκεκριμένο τεύχος ελεύθερα τη λέξη «προμήθεια» ως ενοικίαση, καθώς μπορεί να περιγράφει απόφαση ενοικίασης ή μπορεί να περιγράφει απόφαση αγοράς προϊόντων.

Πέραν αυτού, απουσιάζει η ποσότητα της «προμήθειας» στη δεύτερη ανάθεση, κάνοντας αδύνατο τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους της απόφασης προμήθειας, που και εδώ δεν είναι καθόλου ευκρινές αν πρόκειται για αγορά ή για ενοικίαση εξοπλισμού.

Θα ήταν σκόπιμο οι αναρτήσεις στη Διαύγεια από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης να γίνονται πιό περιγραφικά ως προς την επεξήγησή τους, έτσι ώστε τα συμπεράσματα για αποφάσεις που αφορούν δημοσίο χρήμα να είναι ξεκάθαρα και όχι διφορούμενα για τον κάθε πολίτη που επιθυμεί να ενημερώνεται επακριβώς.

Το παρόν θα δημοσιευθεί και στο Εντυπο της ΕΣΗΤΛΣΥΜ «Ο Προφήτης της Νέας Σμύρνης» στο τεύχος Μαρτίου.

Τευταία νέα

υπό κατασκευή